Puhelin: 040 194 8255 | Sähköposti: asiakaspalvelu@ortofysio.com

Palvelun käyttöehdot

1. ASIAKKUUS

Asiakkaita ovat kaikki Lieksan Ortofysion/liikuntakeskuksen voimassaolevan palvelusopimuksen lunastaneet henkilöt. Alle 18 vuotias kuntoilee toimipisteessä huoltajan tai sopimuksen allekirjoittaneen henkilön vastuulla. Kuntokeskuksella on oikeus siirtää tämä sopimus edelleen kolmannelle osapuolelle ilman asiakkaan suostumusta.

2. TIETOJEN KÄSITTELY SEKÄ YHTEYSTIETOJEN MUUTOKSET

Kulkuoikeutta ei saa luovuttaa toisen henkilön käyttöön. Asiakkaan on välittömästi tiedotettava nimen, puhelinnumeron, osoitteen tms. muutoksesta. Ortofysio tallentaa asiakkaan tiedot omiin tietojärjestelmiinsä ja käsittelee tietoja henkilötietolain mukaisesti.

3. ALOITUSMAKSU

Palvelusopimuksen laatimisen yhteydessä voidaan periä hinnaston mukainen aloitusmaksu. Aloitusmaksua ei palauteta palvelusopimuksen mahdollisen purkamisen yhteydessä.

4. PALVELUSOPIMUS JA SEN PERUUTTAMINEN

Asiakas ostaa käyttöönsä sopimuksessa mainitun mittaisen palvelusopimuksen, joka antaa asiakkaalle toimipisteen käyttöoikeuden. Palvelusopimus on henkilökohtainen. Asiakkaan palvelusopimus voi olla myös yrityksen osittain tai kokonaan tarjoama.  Asiakkaalla on 14 päivän peruuttamisaika, joka lasketaan palvelusopimuksen tekemisestä. Peruuttamisoikeutta voi käyttää, vaikka palvelun suorittaminen olisi asiakkaan pyynnöstä aloitettu ennen peruuttamisajan päättymistä. Jos palvelun toimittaminen on aloitettu ja se peruutetaan, asiakkaan tulee maksaa yritykselle kohtuullinen korvaus, joka lasketaan suhteellisena osuutena sopimuksen mukaisesta kokonaishinnasta. Palautus tehdään vain tilauksessa käytetylle maksutavalle.

Peruutukset tulee tehdä sähköpostitse osoitteeseen asiakaspalvelu@ortofysio.com tai paikan päällä.

5. TARJOTTAVAT PALVELUT

Asiakkaalla on oikeus hyödyntää Ortofysion palveluja sopimuskauden aikana tämän sopimuksen ehtojen mukaisesti.

6. ASIAKKUUDEN VOIMASSAOLOAIKA

Asiakkuus on voimassa sopimukseen merkityn sopimuskauden ajan. Alkaen sovitusta käyttöoikeuden alkamispäivästä kestäen asiakkuuden kesto kohdan mukaisen ajan. Tiedot löytyvät asiakkaan tilausvahvistuksesta. Asiakkaan tulee tehdä oikaisupyyntö mahdollisista virheistä sopimuksessa normaalissa kuluttajasuojalain mukaisissa aikapuitteissa (14 vrk tilauksesta).

7. JÄÄDYTTÄMINEN

Mikäli asiakas ei jostain syystä pysty kuntoilemaan sopimuskauden aikana, voi saada vastaavan pidennyksen maksamaansa käyttöoikeuteen. Jäädyttämisen vähimmäiskesto on 4 vko ja enimmäiskesto 6 kuukautta. Jäädyttäminen voi tapahtua seuraavin perustein: raskaus, vapaaehtoinen asepalvelus, työskentely tai opiskelu muulla paikkakunnalla sekä sairaus (joka estää kokonaan kuntosaliharjoittelun eikä ole tartuntatauti. Yksittäiset TULE oireet eivät oikeuta jäädyttämiseen esim. ylä- tai alaraajaoireet kuten polvi tai olkapää vaivat), Jäädyttämisestä laskutetaan hinnaston mukainen palkkio. Palvelusopimuksen mukaiset maksut keskeytyvät jäädyttämisen ajaksi. Jäädyttämisen yhteydessä asiakkaan tulee esittää alustava päivämäärä maksujen uudelleen aloittamiselle. Asiakkaan tulee ottaa yhteyttä OF:on mikäli arvio osoittautuu virheelliseksi. Jäädytettyä aikaa, jota ei hyödynnetä säädetyssä ajassa, ei korvata millään tavoin.

8. SIIRTÄMINEN

Sopimus voidaan siirtää hinnaston mukaista siirtomaksua vastaan toiselle osapuolelle joko toistaiseksi tai pysyvästi tai mikäli kysymyksessä on yritysasiakkuus, se voidaan siirtää yrityksen toiselle työntekijälle tai katkaista kokonaan. Siirron minimiaika on neljä (4) viikkoa. Siirtoa ei voi suorittaa mikäli asiakkaalla on avoimia maksuvelvoitteita. Sopimusta edelleen vuokratessaan asiakas on itse vastuussa sopimuksen maksuista ja sopii siirron saajan kanssa välisistään maksuista.

9. PALVELUSOPIMUKSEN IRTISANOMINEN

Palvelusopimukset ovat aina määräaikaisia. Määräaikainen sopimus on voimassa ostohetkellä sovitun ajan, ja sitä ei voi irtisanoa ennenkuin sopimuskausi on umpeutunut poislukien seuraavat tilanteet: Jos Asiakas on joutunut maksuvaikeuksiin sairauden, työttömyyyden tai muun itsestäsi riippumattoman syyn takia. Tai jos, Sopimuksen pitäminen voimassa on kohtuutonta jonkin erityisen syyn takia. Tällainen tilanne voi syntyä esimerkiksi paikkakunnalta muuton takia. Sopimuskauden katkaisu edellyttää aina sopimusta tehtäessä voimassa olleen normaalihintaisen kuukausikortin ja jo maksettujen tai maksuun kuukauden sisällä tulevien erien erotuksen suorittamista. Asiakkuuden alussa mahdollisesti saatu kampanjaetu peritään ennenaikaisen irtisanomisen yhteydessä.

10. PALVELUSOPIMUKSEN MAKSUT JA LASKUTUSTA JA LIIKUNTASETELEITÄ KOSKEVAT EHDOT

Palvelusopimus voidaan maksaa kerralla tai kuukausimaksuna. Veloitussopimuksen kesto on palvelusopimuksen mukainen. Laskutuksesta perimme hinnaston mukaisen laskutuslisän. Liikuntaseteleiden hyvitys tapahtuu seuraavassa mahdollisessa laskutusjaksossa.

11. HINNANMUUTOKSET

Ilmoitamme hinnanmuutoksista 60pv ennen hinnanmuutoksen voimaanastumista. Ennaltamaksetun palvelusopimuksen hintaan ei voida jälkikäteen tehdä muutoksia.

12. PALVELUJA JA SOPIMUSEHTOJA KOSKEVAT MUUTOKSET

Lieksan Ortofysio pidättää itsellään oikeuden pitää toimipistettä suljettuna, muuttaa aukioloaikoja ja tehdä loma-aikoihin, pyhäpäiviin jne. liittyviä muutoksia. Ilmoitamme muutoksista ilmoitustauluillamme ja www sivuillamme

Tervetuloa Lieksan Ortofysion asiakkaaksi!